เทศบาลนครแม่สอดดำเนินมาตราการเฝ้าระวังแก้ปัญหาโควิด-19
เทศบาลนครแม่สอดดำเนินมาตราการเฝ้าระวังแก้ปัญหาโควิด-19

ข่าวแม่สอด  :  เทศบาลนครแม่สอดดำเนินมาตราการเฝ้าระวังแก้ปัญหาโควิด-19

         นายกเทศมนตรี ร่วมกับทีมเฉพาะกิจเทศบาลนครแม่สอดดำเนินมาตรการเฝ้าระวังแก้ปัญหาโควิด-19
         เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ มัสยิสดารุ้ลอิสลาม เทศบาลนครแม่สอด ตลาดพาเจริญและตลาดศรีมอย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ทีมเฉพาะกิจเทศบาล ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองชุมชนอิสลาม ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายในการคัดกรองชุมชนอิสลาม จำนวน 1,500 คน โดยเทศบาลนครแม่สอดได้เร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้
         1. ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 และเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 (เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)
         2. เทศบาลสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มวันละ 100 ชุด ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 (เริ่มตั้งแต่ 11 ต.ค.63)
         3. ใช้รถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์และแจ้งประธานชุมชน ประกาศเสียงตามสายชุมชนอย่างต่อเนื่องแจ้งประชาชนในเขตเทศบาล 20 ชุมชน การ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน หมั่นล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ หากพบเห็นรถทะเบียนพม่าแจ้งนายอำเภอแม่สอด ฝ่ายปกครองผลักดันออกนอกพื้นที่
         4. ดูแลเบี้ยเลี้ยงให้ อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองบริเวณตลาดและจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล
         5. มอบหมายให้ทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่ควบคุมเฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงและห้างร้านกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
         6. มอบหมายให้นายเฉลิมเกียรติ ปัญญาสว่าง และนายกณวรรธน์ เพ็ชรก้อน พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล คลินิคชุมชนอบอุ่นเทศบาลบูรณาการงานร่วมกับ โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามประเมินสถานการณ์และร่วมลงพื้นที่จุดเสี่ยงในเขตเทศบาลตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิค-19
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  เทศบาลนครแม่สอด, ข่าวแม่สอด