ข่าวเมืองตาก : มูลนิธิ พอ.สว. พระราชทานวัคซีนชิโนฟาร์ม จำนวน 6,200 โดส

          สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. พระราชทานวัคซีนชิโนฟาร์ม จำนวน 6,200 โดส ให้จังหวัดตากนำไปฉีดประชาชนในกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

          วันนี้ (24 ส.ค. 64) เวลา 09.30 น. ที่อาคารสโมสรเทศบาลบ้านตาก ตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตาก โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายวิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นายนวพล นวกุลพันธ์ นายอำเภอบ้านตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
          ด้วย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้จังหวัดตาก เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 21 เมื่อปีพุทธศักราช 2513 พระองค์ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชน จึงทรงให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือ ดูแลรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน หลังจากเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์สืบต่อ จนพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. สืบต่อมา
         ทั้งนี้ พระองค์ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมและด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พระองค์ทรงพระราชทานวัคซีนชิโนฟาร์มให้จังหวัดตาก จำนวน 6,200 โดส เพื่อนำไปฉีดประชาชนในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  ชุมชนแออัด ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรัง พระภิกษุ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน
         สำหรับวันนี้ จังหวัดตาก ได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่อำเภอบ้านตาก เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม จำนวน 500 โดส แก่ประชาชนของตำบลตากออก และตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
         โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้นำเครื่องไทยธรรมไปถวายพระภิกษุ ที่วัดท่านา อำเภอบ้านตาก รวมทั้งตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้กับพระภิกษุในพื้นที่อำเภอบ้านตาก ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน จำนวน 10 รูป โดยวันนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านตาก ได้นำวัคซีนชิโนฟาร์มที่ได้รับพระราชทาน มาฉีดให้กับพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ในครั้งนี้ด้วย
         หลังจากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไปมอบสิ่งของจำเป็นและเงินช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ให้แก่ นางบุญ มูลตา อายุ 85 ปี ผู้ป่วยติดเตียง อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ 15 ตำบลตากออก ซึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาว 1 คน ที่ป่วยเป็นโรคไต และความดัน จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมนายยนต์ หมูถึง อายุ 79 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ 8 ตำบลบ้านตาก รวมทั้ง ยังได้นำวัคซีนชิโนฟาร์มพระราชทาน ไปให้บริการฉีดถึงบ้านผู้ป่วย ด้วย
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาด ได้นำต้นฟ้าทะลายโจร หน้ากากอนามัย และสเปร์ยแอลกอฮอล์ มอบให้กับชาวบ้านบริเวณข้างเคียง รวมทั้งพบปะพูดคุยกับ นางจันทร์ฟอง วงษ์จันทรวิรัตน์ , นางหมา วงศ์กาวิน และนางมานี ตาสุติน อีกด้วย …//
ภาพ/ข่าว : ส.ปชส.ตาก

ขอขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก, ข่าวแม่สอด