ข่าวจังหวัดตาก : “การสาธิตอาชีพอิสระ การทำยาหม่องสมุนไพรสูตรร้อน”

แรงงานจังหวัดตาก ร่วมกับอบต.พบพระ อาสาสมัครแรงงาน จัดกิจกรรมการให้บริการแก่แรงงานนอกระบบ ในการส่งเสริม คุ้มครอง หรือพัฒนา “การสาธิตอาชีพอิสระ การทำยาหม่องสมุนไพรสูตรร้อน”
           วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมการให้บริการแก่แรงงานนอกระบบ ในการส่งเสริม คุ้มครอง หรือพัฒนา “การสาธิตอาชีพอิสระ การทำยาหม่องสมุนไพรสูตรร้อน” ตามโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับหน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และได้รับความร่วมมือประสานงานจาก นางวรินทร์รตา ต่อสัมพันธ์ดี รองประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดตาก (ภาคประชาชน) อาสาสมัครแรงงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้เข้าถึงบริการด้านแรงงาน มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครอง มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
ข่าว/ภาพ ; สนง.แรงงานจังหวัดตาก
โทร. 0-5551-3773