ประชาสัมพันธ์ :  รพ.แม่สอด เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ที่ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก (ใหม่)

–  เริ่มวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

–  บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

–  ปล.เนื่องจากจำนวนบุคลากรจำกัด จึงจำเป็นต้องมีการจำกัดคิวการให้บริการต่อวัน เพื่อความสะดวกและประทับใจในการรับบริการ กรุณา โทร. สอบถามคิวล่วงหน้าก่อนมารับบริการ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ :  โรงพยาบาลแม่สอด