รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการจุดผ่านแดนในพื้นที่จังหวัดตาก

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการจุดผ่านแดนในพื้นที่ตาก
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการจุดผ่านแดนในพื้นที่ตาก

      วันที่ 17 ก.ค. 2563 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะได้เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและรับฟังปัญหาชายแดนที่สำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการจุดผ่านแดน การป้องกันลักลอบเข้าเมือง และการปราบปรามแรงงานผิดกฎหมาย ที่หลบหนีหรือลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้สนธิกำลังออกตรวจลาดตระเวนตามแนวชายแดน เพื่อสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่จะลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่มีคำสั่งให้ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมือง ที่กระทำผิดกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ที่อาจจะมาจากบุคคลต่างด้าว ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจับกุมอย่างต่อเนื่อง

      จากนั้นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ ในการบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวก​ การคัดกรองแรงงานเมียนมาที่เดินทางออกจากประเทศไทย และการขนส่งสินค้าข้ามแดน​ ​ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19​ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด​ นอกจากนี้ทางคณะยังได้เดินทางไปตรวจท่าข้ามธรรมชาติที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด โดยในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพข่าว สนง.ประชาสัมพันธ์จ.ตาก