รองผู้ว่าฯตากประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ “โคก หนอง นา” โมเดล

รองผู้ว่าฯตากประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ “โคก หนอง นา” โมเดล
รองผู้ว่าฯตากประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ “โคก หนอง นา” โมเดล

      วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลาลกลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 และแผนงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” โมเดล อีกทั้งพิจารณาการจัดตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ในด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพน้ำ ด้านแผนงาน และด้านการบริหารจัดการน้ำ และพิจารณาแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้ง ปี 2563/64

ขอขอบคุณ ภาพ-ข่าว จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก