รองแม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมมอบนโยบาย ทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตาก

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่า-หมอกควัน จ.ตาก
รองแม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่า-หมอกควัน จ.ตาก

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่า-หมอกควัน จ.ตาก

      วันที่ 17 ม.ค.2563 ที่หอประชุมจังหวัดตาก พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาค3 และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบาย ทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร​ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่​ 310​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยจากไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก นายอำเภอ 9 อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 9 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมอุทยาน หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติและหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ประธานเครือข่ายภาคเอกชนและสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมฯ รวม 900 คน เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตาก ปี 2563 เป็นไปในแนวทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่า-หมอกควัน จ.ตาก
รองแม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่า-หมอกควัน จ.ตาก

      จังหวัดตาก มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันโดยบูรณาการหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งการจัดเตรียมกำลังพล​ เครื่องมือ​ เครื่องใช้ให้พร้อมตลอดเวลา และได้ประกาศขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงอันตราย 61 วัน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-วันที่ 30 เมษายน 2563 และล่าสุดได้ออกประกาศขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด 15 วัน ระหว่างวันที่ 13 -27 มกราคม 2563 เพื่อลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในห้วงที่ผ่านมา เนื่องจากคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ( PM 2.5 ) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหลังจากที่ได้ออกประกาศห้ามเผาเด็ดขาด 15 วัน ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ( PM 2.5 ) ลดลง ทั้งนี้จังหวัดตากได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชนทั่วไป ห้ามเผาป่าหรือเผาในที่โล่งพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะมีความผิดตามกฎหมาย โดยมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 20 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้ใดแจ้งเบาะแสผู้ฝ่าฝืนประกาศ จะมีรางวัลนำจับให้คดีละ 1,000 บาท กรณีในพื้นที่ทั่วไป และคดีละ 5,000 บาท กรณีในพื้นที่ป่า ทั้งนี้หากพบเห็นไฟไหม้ป่าหรือไฟไหม้ในที่โล่งต่างๆ ขอให้ช่วยดับและหากไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้แจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือสายด่วน โทร. 1362 หรือโทร. 1784 หรือโทร. 191 โดยด่วน

      พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ที่ผ่านมาแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันของภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบจากฝุ่นควันที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน สำหรับการปฏิบัติงานในระยะต่อไป จะต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด ต้องติดตามสถานการณ์แบบ Real time เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มแห้งแล้ง ไม่มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือ อาจจะส่งผลให้ค่าคุณภาพอากาศและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานได้ อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดตาก​ ที่ได้ร่วมมือร่วมแรงป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน​ รวมทั้งดำเนินการช่วยกันควบคุมค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก​ PM 2.5 ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน​ สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS