ระดมรถดับเพลิงพ่นฉีดละอองน้ำ หลังฝุ่น PM 2.5 แม่สอดพุ่ง 185

ระดมรถดับเพลิงพ่นฉีดละอองน้ำ หลังฝุ่น PM 2.5 แม่สอดพุ่ง 185
ระดมรถดับเพลิงพ่นฉีดละอองน้ำ หลังฝุ่น PM 2.5 แม่สอดพุ่ง 185

      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 9.00 น. ค่าฝุ่น PM 2.5 แม่สอดพุ่ง 185 มคก./ลบ. เจ้าหน้าที่ฯ หลายหน่วยงานระดมรถดับเพลิงพ่นฉีดละอองน้ำรอบนครแม่สอด เพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 จนระดับฝุ่น PM 2.5 ลดลง

จากการตรวจสอบ พบว่า เวลาประมาณ 14.00 น. ค่าฝุ่นลดลงเหลือ 79 มคก./ลบ. แล้ว

     ทั้งนี้ควรระมัดระวังผู้สูงอายุ และ ผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรง ควรใส่แมสเพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 เนื่องจากในวันนี้พบว่ายอดผู้ป่วยเป็นหอบกันมากขึ้นนะครับ

ภาพ/ข่าว-maesod.info
ขอขอบคุณ App Air4Thai