ประชาสัมพันธ์ : ขอความร่วมมือ ช่วยกันรักษาระยะห่างทางสังคม งดพื้นที่แออัด สวมหน้ากากอนามัย

         ตามที่มีกระแสข่าวมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพศชาย สัญชาติปากีสถาน 1 ราย  เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.แม่สอด เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 63 นั้น ทาง รพ.แม่สอด โดยทีมสอบสวนโรค  ได้ดำเนินการควบคุมและสอบสวนโรค บุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างละเอียดทั้งหมดแล้ว พร้อมทั้งได้ติดตามเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกราย พบว่า ไม่มีอาการ

         ทั้งนี้ ขอย้ำเตือนประชาชน ช่วยกันรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เว้นระยะห่าง  ระหว่างกัน 1 -2 เมตร งด/ลดการเดินทางโดยไม่จำเป็น ไม่ไปในพื้นที่แออัด สวมหน้ากากอนามัย  เมื่อไปในที่ชุมชน หมั่นล้างมือด้วยสบู่ นาน 20 วินาที หรือเจลแอลกอฮอล์ แยกสำรับอาหาร ไม่ใช้ช้อน  ถ้วย ชาม แก้วน้ำ หรือของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปในครอบครัว ชุมชน  หากมีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้สวมหน้ากากอนามัย ไปพบแพทย์ทันที  พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง ไม่ปกปิดประวัติการเดินทางนะคะ

ช่วยกันรักษาระยะห่างทางสังคม งดพื้นที่แออัด สวมหน้ากากอนามัย
ช่วยกันรักษาระยะห่างทางสังคม งดพื้นที่แออัด สวมหน้ากากอนามัย

ขอขอบคุณข้อมูล : ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่สอด, ข่าวแม่สอด