ข่าวแม่สอด : รับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

          วันที่ 2 และ 5 ธ.ค. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่ห้องประชุมเพทาย ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด งานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.แม่สอด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ให้บริการรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ เพื่อนำโลหิตไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย และเตรียมรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โดยได้รับการบริจาคโลหิต จำนวน 178 unit

***********************

ขอขอบคุณข้อมูล : โรงพยาบาลแม่สอด, ข่าวแม่สอด