ที่ปรึกษารัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงตรวจพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา1
ที่ปรึกษารัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงตรวจพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา1

ข่าวแม่สอด  :  ที่ปรึกษารัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงตรวจพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา
         ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงตรวจพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา เน้นย้ำมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มข้น                    วันที่ 13 มกราคม 2564 นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ใน Local Quarantine โรงแรมภูอินน์, ด่านคัดกรองห้วยหินฝน, สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน และท่าข้ามธรรมชาติ ที่ 27 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ

         โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังบรรยายสรุป แผนรองรับคนไทยที่เดินทางกลับจาก จังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และลงพื้นที่จัดเตรียมความพร้อม จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสถานที่กักกัน ระดับพื้นที่ Local Quarantine และการ Cohort ward ในโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก อย่างเข้มข้น ยิ่งขึ้น