ข่าวเมืองตาก : จ.ตาก เปิดจุดให้บริการพิเศษลงทะเบียน โครงการ “เราชนะ”

          จังหวัดตากเปิดจุดให้บริการพิเศษ โครงการ “เราชนะ” เปิดให้ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียน เริ่ม 15-25 กุมภาพันธ์
          วันที่ 15 ก.พ.64 ที่ บริเวณหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตาก นางสาวนวพร จันทร์เพ็ญ คลังจังหวัดตาก ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตาก (คบจ.ตาก) ได้ตรวจเยี่ยมการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ ซึ่งเป็นจุดให้บริการพิเศษของธนาคาร กรุงไทย ในการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตากซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียน พบว่า ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของอำเภอเมืองตากเปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 09:00 น. พร้อมจัดคิวให้เข้าไปลงทะเบียนและกำหนดรับลงทะเบียน วันละ 300 คน ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มป้องกัน โควิด-19 โดยประชาชนที่จะเข้าติดต่อลงทะเบียนจะต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับบริการ ด้านในมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย และเจ้าหน้าที่ของอำเภอเมืองตากมาให้บริการรับลงทะเบียน 15 คน โดยตั้งโต๊ะตรวจเช็คความถูกต้องและโต๊ะรับบริการลงทะเบียนผ่านเครื่องยืนยันตัวตน ซึ่งพบว่าแต่ละคนใช้เวลาในการทำรายการครั้งละประมาณ 5 – 10 นาที พร้อมกันนี้ นายอำเภอเมืองตาก ได้อำนวยการให้เจ้าหน้าที่จัดหาจัดเต้นท์และเก้าอี้นั่งพักคอย และจัดหาน้ำดื่มไว้บริการประชาชน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และประสานหน่วยปฐมพยาบาล เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ และการแจกบัตรคิวเพื่อลดความแออัด ปลอดภัยจากโควิด-19
           สำหรับจังหวัดตาก มีจุดให้บริการพิเศษ one stop service ของธนาคาร กรุงไทยในการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอ (ตามกำหนดการ ลงพื้นที่จุดบริการพิเศษ) ซึ่งในภาพรวมขณะนี้พบว่า ทุกจุดมีประชาชนมารับบริการหนาแน่นมาก
          สิ่งที่ต้องเตรียม บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) เท่านั้น ให้นำไปใช้ประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการฯ โดยต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชน (Dip Chip) ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture หรือ EDC) พร้อมกำหนดรหัส (PIN Code) ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด
           หากไม่มี “บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด” สามารถติดต่อขอทำบัตรได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ หรือหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง เพื่อทำบัตรฯ ภายในระยะเวลาดังกล่าว