ข่าวเมืองตาก  :  ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง  ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง  ประจำปี 2563
ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง  ประจำปี 2563

จัดขึ้นระหว่างวันที่  31  ต.ค.63-1 พ.ย.63  

ณ  ริมสายธารลานกระทงสาย  เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี  อ.เมือง  จ.ตาก

กำหนดการ
การจัดงานประเพณีลอยกระมงสายไหลประทีป  1000  ดวง ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่  31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563
ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย  เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี

 

ทั้งนี้  เทศบาลเมืองตาก  ยังขอเชิญขวน ผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวด  เพื่อชิงเงินรางวัล 

ภายใต้หัวข้อ 

“แสงแห่งห้วงธารา  สืบสาบงานประเพณีลอยกระทงสาย  วิถีชีวิตใหม่ไหลประทีป  1000  ดวง”

“ชิงเงินรางวัล  15,000  บาท”

ขอขอบคุณข้อมูล  :  กระทงสายเมืองตาก, ข่าวแม่สอด