ข่าวแม่สอด  :  ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาสัญชาติเมียนมาลักลอบเข้าเมือง 11 คน

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ได้สั่งการให้ นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายธวัชชัย อ่อนสาร ปลัดอำเภองานป้องกัน นางสาวศิริพร สอนไว ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วย นายอุดม คำอ่อน นายกิติศักดิ์ ศรีเดือน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และ สมาชิก อส.อ.แม่สอด ที่ 3 ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาสัญชาติเมียนมา ชาย 7 คน หญิง 4 คน รวม 11 คน รายชื่อดังนี้
1.นายโชโช อายุ 43 ปี  (คนนำพา)
2.นายซานหร่าย อายุ 33 ปี (คนนำพา)
3.นายตอชินตู อายุ 21 ปี
4.นายโกเย อายุ 28 ปี
5.นายโมซ่า อายุ 25 ปี
6.นายโซแม อายุ 38 ปี
7.นายชู อายุ 35 ปี
8.นางโยเล อายุ 22 ปี
9.นางเคนยี อายุ 42 ปี
10.นางมะอิ อายุ 23 ปี
11.นางซา อายุ 30 ปี
โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า
          1.ช่วยเหลือด้วยประการใดๆ อันเป็นการให้บุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผลจากการถูกจับกุม (ผู้นำพา 1-2)
         2. เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต (จำนวน 9 คน)
สถานที่จับกุม ณ บริเวณหลังอุทยานตากสิน หมู่ที่ 6 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอดฯ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  ที่ว่าการอำเภอแม่สอด, ข่าวแม่สอด