ข่าวทั่วไป : ครม.ทุ่มงบ 9,372 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติม 20 ล้านโดส

         ครม.ทุ่มงบ 9,372 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติม 20 ล้านโดส พร้อมจัดหาเพิ่มอีก 10 ล้านโดส ส่งมอบภายในไตรมาส 4 ปีนี้  นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ให้คนไทยเพิ่มอีก 20 ล้านโดส ซึ่งเป็นส่วนที่เคยลงนามไปแล้ว โดยวันนี้ (1ส.ค.) มีการอนุมัติกรอบวงเงินที่จะต้องนำไปชำระ 9,372 ล้านบาทเศษ แบ่งเป็น จัดหาวัคซีน 8,439 ล้านบาทเศษ และค่าบริการจัดการ 933 ล้านบาทเศษ ทั้งนี้ จะมีการส่งมอบในไตรมาสที่ 4 ช่วงปลาย ก.ย. – ต้น ต.ค. 2564

📌 ครม. ยังได้รับทราบการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพิ่มเติมอีก 10 ล้านโดส พร้อมมอบหมายกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงนามกับตัวแทนบริษัทไฟเซอร์ จะทำให้การจัดการวัคซีนชนิด mRNA ของไฟเซอร์ เพิ่มเติมจาก 20 ล้านโดส และจะส่งมอบในไตรมาส 4 ของปีนี้ เพราะฉะนั้น วัคซีนไฟเซอร์จะเข้ามาประมาณ 30 ล้านโดสในไตรมาสสุดท้าย คือตั้งแต่ ต.ค. เป็นต้นไป
IOC