ข่าวเมืองตาก : วันจักรี ประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

          ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำส่วนราชการประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565
          วันนี้ (6 เม.ย. 65) เวลา 09.00 น. ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565 โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้แทนศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมในพิธี
          โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
          ทั้งนี้ วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 โดยทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญรุ่งเรือง ทรงจัดระเบียบการปกครองด้วยการชำระพระราชกำหนดกฎหมายให้บริบูรณ์และชอบด้วยยุติธรรม ทรงร่วมกับคณะสงฆ์สังคายนาพระไตรปิฎก พร้อมกันนั้นทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา จนนักประวัติศาสตร์ถวายพระราชสมัญญานามว่า “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” โดยทรงปกครองประชาชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ของราชวงศ์จักรี จวบจนถึงปัจจุบันรวม 10 พระองค์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบต่อกันโดยลำดับตลอดมา… //
ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก