ข่าวเมืองตาก : กิจกรรมปลูกป่าและป้องกันไฟป่า วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

           ผู้ว่าฯ ตาก เปิดกิจกรรมปลูกป่าและป้องกันไฟป่า วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก, ข่าวแม่สอด