18 / 100

         ขบวนพิธีเปิด “วันเกษตรอำเภอพบพระ” ประจำปี ๒๕๖๕

         ขบวนพิธีเปิด “วันเกษตรอำเภอพบพระ” ประจำปี ๒๕๖๕” อำเภอพบพระ ได้กำหนดจัดงาน “วันเกษตรอำเภอพบพระ” ประจำปี ๒๕๖๕ ณ.บริเวณฐานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิม หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยนกแล ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ รันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งในงานดังกล่าวประกอบไปด้วยกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า การประกวดธิดาเกษตร ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) ประกวดโคสวยงาม ประกวด to be number one idol ชมการแสดงดนตรี ประกวดธิดากระเทียม (สาวประเภท 2) และอื่น ๆๆ อีกมากมาย