วิ่งไล่ยุง ไม่วิ่งไล่ลุง คนกว่า 1,000 คน ร่วมรณรงค์ป้องกันยุงลาย หลังปีที่ผ่านมาค่อนข้างหนัก

วิ่งไล่ยุง ไม่วิ่งไล่ลุง กว่า 1,000 คน ร่วมรณรงค์ป้องกันยุงลาย
วิ่งไล่ยุง ไม่วิ่งไล่ลุง กว่า 1,000 คน ร่วมรณรงค์ป้องกันยุงลาย

วิ่งไล่ยุง ไม่วิ่งไล่ลุง กว่า 1,000 คน ร่วมรณรงค์ป้องกันยุงลาย

       เมื่อวันที่ 10 มกราคม 63 ณ. ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ได้เป็นประธานในเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “ วิ่งไล่ยุง ” โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด กล่าวต้อนรับ และนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก กล่าวรายงาน ในการปล่อยตัวผู้เข้าร่วมวิ่งไล่ยุง ระยะทาง 7 กิโลเมตร และผู้เดินรณรงค์วิ่งไล่ยุง 3 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดช่วยกันป้องกันยุงลาย ที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา

วิ่งไล่ยุง ไม่วิ่งไล่ลุง กว่า 1,000 คน ร่วมรณรงค์ป้องกันยุงลาย
วิ่งไล่ยุง ไม่วิ่งไล่ลุง กว่า 1,000 คน ร่วมรณรงค์ป้องกันยุงลาย

     นายแพทย์ภานุมาศ กล่าวว่า หวังว่าจะไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น หวังว่าทุกคนจะดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ไม่ให้มียุงลาย สำหรับสถานการณ์ขณะนี้ เป็นช่วงปกติ ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ผู้ป่วยจะไม่มาก แต่ไม่มากก็มีผู้ป่วยได้ และจะมากไม่มาก ก็ต้องรณรงค์กันสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอำเภอแม่สอด มีผู้ป่วยมากในปีที่ผ่านมา จึงต้องมาช่วยดูแลกันในเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำขัง ขยะ ที่ต้องรณรงค์มาดูแลสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงกัน

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS