ข่าวเมืองตาก : จังหวัดตาก เตรียมตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation)

         จังหวัดตาก เตรียมตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน(Community Isolation) ” 1 ตำบล 1 ศูนย์พักคอย ” ในทุกตำบลกว่า 3,000 เตียง เตรียมพร้อมรองรับหากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาการไม่รุนแรง จำนวนมากในอนาคต
         นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยเฉพาะที่อำเภอแม่สอด พบพระ แม่ระมาด และอำเภอใกล้เคียง พบผู้ติดเชื้อคนไทยและแรงงานเมียนมาจำนวนมาก
         ดังนั้น เพื่อเตรียมพร้อมรองรับหากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาการไม่รุนแรง จำนวนมากในอนาคต จังหวัดตากจึงได้เตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation) ” 1 ตำบล 1 ศูนย์พักคอย ” ในทุกตำบลกว่า 3,000 เตียง โดยศูนย์พักคอยในชุมชนดังกล่าว จะช่วยรองรับผู้ติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรง (สีเขียว) เป็นการแบ่งเบา อำนวยความสะดวก และกระจายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป
         นอกจากนี้ ที่ผ่านมา จังหวัดตากยังได้ตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation) ในโรงงานและสถานที่ต่างๆ จำนวน 14 แห่ง เพื่อรองรับแรงงานเมียนมาที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการ แล้วกว่า 1,200 คน ด้วย
         สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดตาก วันนี้(20 ก.ค.64) ณ เวลา 12.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ 187 ราย รวมผู้ป่วยระลอกใหม่สะสมตั้งแต่ 1 เม.ย.- 20 ก.ค.64 จำนวน 2,618 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,477 ราย รักษาหาย 1,130 ราย และเสียชีวิตสะสมระลอกใหม่ 11 ราย…
ข่าว : ส.ปชส.ตาก
ศูนย์พักตอยในชุมชน