ข่าวเมืองตาก : ผู้ว่าฯ ตาก พร้อมคณะ ลงพื้นที่เตรียมตั้งศูนย์พักคอย จ.ตาก

          ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานที่เตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ CI กลาง ของจังหวัดตาก เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการ กลุ่มสีเขียว และผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19
          วันนี้ (9 ส.ค. 64) เวลา 11.00 น. ที่วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล และศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ผู้บริหารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่เตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ Community Isolation (CI) กลางของจังหวัดตาก เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการ กลุ่มสีเขียว และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19
          สืบเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตาก ขณะนี้ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และส่วนหนึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เข้ามารักษาตัวที่จังหวัดตาก ซึ่งอาจทำให้จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ จังหวัดตากจึงได้เตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ Community Isolation หรือ CI ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นแห่งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยตกค้าง และป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยแพร่เชื้อให้คนในครอบครัว หรือชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วย
             ทั้งนี้ในเบื้องต้น กำหนดใช้อาคารเรียน 3 ชั้น ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ CI เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค โดยมี โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นโรงพยาบาลเครือข่าย ภายใต้การบริหารงานด้านสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก , มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ดูแลเรื่องการปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็น และฝ่ายปกครองดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสถานที่
          สำหรับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ Community Isolation (CI) แห่งนี้ จะสามารถใช้รองรับผู้ป่วยได้จำนวน 300 เตียง โดยจะใช้รองรับผู้ป่วย Step Down จากโรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนาตาก และโรงพยาบาลหลักใน 4 อำเภอฝั่งตะวันออกของจังหวัดตาก ซึ่งจะทำให้เตียงของโรงพยาบาลหลักว่างเร็วขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยในกลุ่มสีเหลืองและสีแดง ต่อไป…//
ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก