สภาสังคมสงเคราะห์ฯ-เหล่ากาชาดตาก จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางตาก

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ-เหล่ากาชาดตาก จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางตาก
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ-เหล่ากาชาดตาก จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางตาก

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางตาก

       วันที่ 13 ส.ค. 2563 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดตากและเรือนจำกลางตาก จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิง ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ร่วมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดตาก
       สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 22 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังหญิง อีกทั้งให้ผู้ต้องขัง ได้รับรู้ถึงพระเมตตาที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่อผู้ต้องขังแม้จะถูกรับโทษอยู่ภายในเรือนจำ สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับผู้ต้องขัง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ขอขอบคุณ ภาพข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก