สรุปสถิติอุบัติเหตุ 7 วัน อันตราย ของจังหวัดตาก ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563)

สรุปสถิติอุบัติเหตุ 7 วัน อันตราย ของจังหวัดตาก
สรุปสถิติอุบัติเหตุ 7 วัน อันตราย ของจังหวัดตาก

สรุปสถิติอุบัติเหตุ 7 วัน อันตราย ของจังหวัดตาก

สรุปสถิติอุบัติเหตุ 7 วัน อันตราย ของจังหวัดตาก

สรุปสถิติอุบัติเหตุ 7 วัน อันตราย ของจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
สรุปสถิติอุบัติเหตุ 7 วัน อันตราย ของจังหวัดตาก สาขาแม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก หัวหน้าก้อย กิตติศักดิ์  บุญจันทร์