ข่าวเมืองตาก : รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ ตาก เยี่ยมชมสวนองุ่นวันชัย แหล่งปลูกองุ่นปลอดภัย

       รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ ตาก เยี่ยมชมสวนองุ่นวันชัย แหล่งปลูกองุ่นปลอดภัย ไร้สารตกค้าง ซึ่งได้ผ่านการรับรอง GAP พร้อมเปิดให้ชมสวนหรือซื้อองุ่นสดๆ จากสวน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นี้ เป็นต้นไป
       วันนี้ (28 พ.ย. 64) เวลา 10.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก รักษาการแทนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองตาก ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่ท้อ ปลัดอำเภอเมืองตาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ท้อ และคณะฯ ได้เยี่ยมชมสวนองุ่นของนายวันชัย บวบงาม ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สำหรับสวนองุ่นแห่งนี้ เป็นการปลูกองุ่นแบบ “หมอดินอาสา” โดยหมอดินวันชัยเป็นคนมุ่งมั่น ทำจริง เอาใจใส่ดูแล หมั่นศึกษา ตระเวนดูงานจากไร่องุ่นต่างๆ และนำมาปฏิบัติทดลองจริงในสวนองุ่นของตนเอง จนได้องุ่นชั้นเยี่ยม ออกลูกดกทุกปี เพราะหมอดินวันชัย มีความสามารถในการปรุงแต่งดิน ให้เหมาะสมกับองุ่นที่ต้องใช้ในการผลิตผลออกมา โดยหมอดินวันชัย ได้เปิดเผยว่า ทำดินดี การจัดการอื่นๆ ก็ง่าย และการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ฤดูกาลที่จะปลูกต้นองุ่นให้ได้ผลดีและเหมาะสมที่สุด คือ ช่วงเริ่มหมดหนาว เริ่มเข้าฤดูแล้ง องุ่นจะโตได้ดี ดูแลง่ายในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ หมอดินวันชัย ยังได้เผยเทคนิค/วิธี 3 ขั้นตอนสำคัญ ของการปลูกองุ่นให้ได้คุณภาพ คือ การดูแลให้องุ่นอยู่รอด , การทำให้องุ่นออกลูกดก มีผลผลิตต่อต้นสูงที่สุด และการทำให้องุ่นรสชาติดี มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
        ทั้งนี้ หากผู้ใดสนใจเข้าเยี่ยมชมสวนองุ่น หรือซื้อองุ่นสดๆจากสวน ซึ่งจะได้องุ่นที่มีคุณภาพ เนื้อแน่นหวานกรอบ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง (รับรองความปลอดภัยจากกรมวิชาการเกษตร GAP) ทางสวนเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นี้ เป็นต้นไป ได้สวนองุ่นวันชัย หมู่ 4 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร 090-6594244…//
ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก