สหราชอาณาจักร

ข่าวทั่วไป  :  สหราชอาณาจักร พบการวิจัยใหม่วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์

         สหราชอาณาจักร พบการวิจัยใหม่ แสดงให้เห็นว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทคเพียงเข็มเดียว สามารถป้องกันการติดโควิด-19 ที่ไม่มีอาการได้  โดยนักวิจัยได้ศึกษาในเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ พบว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมีผลบวกต่อการตรวจหาเชื้อ 0.80%  เจ้าหน้าที่ที่ได้ฉีดวัคซีนน้อยกว่า 12 วัน จากการฉีดเพียงครั้งเดียว มีผลบวก 0.37%  และเจ้าหน้าที่ที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 12 วันจากการฉีดเพียงครั้งเดียว มีผลบวก 0.20%  ซึ่งการศึกษานี้ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ มีการศึกษาหนึ่งที่เผยแพร่โดย Public Health England (PHE) พบว่าวัคซีนไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทคหนึ่งเข็มให้การป้องกันการติดเชื้อและโรคตามอาการในระดับสูง ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้ 72% และสามสัปดาห์หลังได้รับวัคซีนสองเข็ม จะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ 85%