หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ออกตระเวนแจกข้าวสารอาหารแห้งให้ ปชช.

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ออกตระเวนแจกข้าวสารอาหารแห้งให้ ปชช.
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ออกตระเวนแจกข้าวสารอาหารแห้งให้ ปชช.

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4 ออกตระเวนแจกข้าวสารอาหารแห้งให้ ปชช.

      หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ยังคงออกตระเวนแจกข้าวสารอาหารแห้งพร้อมทั้งตัดผมให้กับชาวบ้านที่มีผลกระทบจากโควิด19 อย่างต่อเนื่อง ท่านใดอยู่ใกล้กับผู้ยากไร้หรือผู้ป่วยติดเตียงแจ้งได้นะครับ ที่ เฟส วันนี้ที่แม่สอด  อ.แม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูล จาก เฟส วันนี้ที่แม่สอด  อ.แม่สอด