ข่าวแม่สอด : รองผู้ว่าฯ ตาก ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง อบต.ใน อ.แม่สอด

          รองผู้ว่าฯ ตาก ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง อบต.ใน อ.แม่สอด พบประชาชนให้ความสนใจ เบื้องต้นการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ไปใช้สิทธิ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ตามที่กำหนดไว้
ช่วงสายวันนี้(28 พ.ย.64) นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจติดตามการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อบต.ในอำเภอแม่สอด ที่หน่วยเลือกตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปะกลาง ,หน่วยเลือกตั้งศาลาการเปรียญวัดเวฬุวัน ,หน่วยเลือกตั้งศาลารวมใจวัดเวฬุวัน หมู่ 2 ตำบลแม่ปะ ,หน่วยเลือกตั้งอาคารโรงเรียนบ้านค้างภิบาล และหน่วยเลือกตั้งศาลาโรงเรียนธรรมวัตรวิทยา ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
          โดยมี นายสมชาย ไตยทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก กรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต. และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต. ร่วมตรวจติดตาม และให้ข้อมูลการเลือกตั้ง
          สำหรับการเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบต.วันนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นพบว่า การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมายเลือกตั้ง มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้ไปใช้สิทธิและผู้พิการ มี อสม.ตรวจวัดอุณหภูมิ บริการฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง ขณะที่ผู้มาใช้สิทธิต่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการสวมหน้ากากอนามัย และเข้าคิวเว้นระยะห่างก่อนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งเมื่อหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้ว ต่างรีบออกจากบริเวณหน่วยเลือกตั้ง ไม่มีการรวมกลุ่มพูดคุยกันแต่อย่างใด
          ทั้งนี้ พื้นที่อำเภอแม่สอด มีการเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้ จำนวน 8 อบต.ได้แก่ อบต.แม่กาษา อบต.พะวอ อบต.ด่านแม่ละเมา อบต.พระธาตุผาแดง อบต.แม่ปะ อบต.มหาวัน อบต.แม่กุ และ อบต.ท่าสายลวด ขณะที่ในภาพรวมของจังหวัดตาก มีการเลือกตั้ง อบต.จำนวนทั้งสิ้น 49 แห่ง ใน 9 อำเภอของจังหวัดตาก จำนวน 488 เขตเลือกตั้ง 560 หน่วยเลือกตั้ง โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 285,442 คน…//
ข่าว/ภาพ : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก