หอการค้าจังหวัดตากแถลงข่าว “จักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 21 ปี 2020”

หอการค้าจังหวัดตากแถลงข่าว “จักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 21 ปี 2020”
หอการค้าจังหวัดตากแถลงข่าว “จักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 21 ปี 2020”

หอการค้าจังหวัดตากแถลงข่าว “จักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 21 ปี 2020”

หอการค้าจังหวัดตากแถลงข่าว “จักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 21 ปี 2020”
หอการค้าจังหวัดตากแถลงข่าว “จักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 21 ปี 2020”

      นาย ศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานพิธีการจัดแถลงข่าว โดยนายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก นักประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก (ททท.ตาก) และชมรมจักรยานพบพระ จัดแถลงข่าว “จักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2020 ผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานตาก) ไร่เตรยาวรรณ และ คลัง 9

      นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า “หอการค้าจังหวัดตาก” ได้จัด กิจกรรม “ปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา” ขึ้นตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมานั้น เพื่อต้องการให้เป็น จุดเริ่มต้นของการสร้างกิจกรรมระหว่างไทย – เมียนมา โดยใช้กลยุทธ์ด้านกีฬาเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงเข้า หากัน มีเป้าประสงค์ในระยะแรกเพื่อเป็นการเรียนรู้ และ สัมผัสถึงวิถีชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างความรู้สึกและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันของ ประชาชนทั้งสองประเทศ ฉะนั้น การจัด กิจกรรม “ปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา” ที่จะมาถึงปีที่ 21 ในปี 2020 จึงมีพัฒนาการของการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อกันปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก เป็นการกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดตาก ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยและชาวเมียนมา ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการออกก าลังกาย และรณรงค์ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและลดมลพิษในอากาศ

      จักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2020 จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อัตราค่าสมัคร 700 บาท ผู้สมัคร จะได้รับ เสื้อจักรยาน หมวก ป้ายเบอร์ อาหารและเครื่องดื่มตลอดงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่หอการค้าจังหวัดตาก สำนักงานแม่สอด

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป​ จนถึง​ วันที่​ 19 กุมภาพันธ์​ 2563​ นี้เท่านั้น
รับจำนวนจำกัด​ และไม่รับสมัครหน้างานเช่นเดิม

สมัครที่ช่องทางดังนี้
1.ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์

https://sites.google.com/view/friendshipcycling2020

2.ทางไลน์หอการค้าจังหวัดตาก
ID: 0882781299

3.สมัครด้วยตนเอง​ ที่​ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก​ สำนักงานแม่สอด
———————————
เศรษฐชาติ แหงมงาม ภาพ/ข่าว