อาหารกลางวันนักเรียน

ข่าวทั่วไป  :  ครม.เห็นชอบ​ เพิ่ม​ค่าอาหารกลางวันนักเรียน ปีงบประมาณ 2565

          นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียน เป็นอัตรา 21 บาท ต่อคนต่อวันในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป
ทั้งหมดจะเป็นงบประมาณที่ต้องอุดหนุนให้หน่วยงานรับงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 25,436 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณที่จะต้องอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบางส่วนเป็นงบประมาณที่จะต้องจัดสรรให้กับสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับโรงเรียนเอกชน ซึ่งจะทำให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 823 ล้านบาท และเป็นส่วนที่จัดสรรให้กับนักเรียนเอกชนอีกประมาณ 32 ล้านบาท