ข่าวตาก : จังหวัดตาก ประกอบพิธีปลงผม โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป 

          จังหวัดตาก ประกอบพิธีปลงผม โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรง และยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
          วันนี้ (14 ม.ค. 66) เวลา 07.30 น. ณ วัดส้มเกลี้ยง ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีปลงผม โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรง และยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
          โดยมี พระครูสิริสุตวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดส้มเกลี้ยง เจ้าคณะอำเภอวังเจ้า คณะสงฆ์ นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล และนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พลตรีอาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี
         ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
         จังหวัดตาก จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 14 – 28 มกราคม 2566 ซึ่งได้มีข้าราชการ ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ณ วัดส้มเกลี้ยง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก …//
ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก