การประเมินสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน1
การประเมินสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน1

ข่าวแม่สอด  :  การประเมินสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน

         วันที่ 23 พฤศจิกายน 2363 เวลา 13.30 น. นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด มอบหมายให้นางพัชรินทร์ บุญตาปวน ปลัดอำเภอ เข้าร่วมประชุมการประเมินสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้งโดยมีนายอาทิว ทุ่งเจ็ด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานตาก เป็นประธานการประชุม และมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ขอขอบคุณข้อมูล :  ที่ว่าการอำเภอแม่สอด, ข่าวแม่สอด