เกษตรปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์ :  รับสมัครกลุ่มเกษตรกร เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย

          รับสมัครกลุ่มเกษตรกร เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยหรือผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ผ่านช่องทาง ออนไลน์ ครั้งที่ 2” ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัยบอลรูม โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย ……

ขอขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก, ข่าวแม่สอด