ข่าวเมืองตาก : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์

           สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow) แก่ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19
           วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นายบรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาล เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิชัยพัฒนา ได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) “จัดซื้อเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์” (Oxygen High Flow) พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย โดยการรักษาด้วยออกซิเจนความเข้มข้นและอัตราไหลสูง สำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจน และผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอ หรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจจากสาเหตุต่างๆ สามารถใช้ฝึกหัดการหายใจ ให้สามารถหายใจได้เอง และกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง เป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้