82 / 100

ข่าวแม่สอด  :  รพ.แม่สอด รณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีนโรคโควิด-19

          วันที่ 2-4 เมษายน 2564 กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลแม่สอด  จัดกิจกรรมรณรงค์เชิงรุก สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-19  โดยประชาสัมพันธ์รถแห่เคลื่อนที่ สร้างความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 มอบเอกสารความรู้เรื่องวัคซีนแก่ประชาชน และ รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอแม่สอด  เพื่อความมั่นใจและเชื่อมั่นในการมารับวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้

ขอขอบคุณข้อมูล : โรงพยาบาลแม่สอด, ข่าวแม่สอด