ข่าวแม่สอด  :  ผู้ว่าฯตาก เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.63

         ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมการมอบหมายภารกิจเตรียมการด้านสถานที่พื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563
         วันที่ 5 พ.ย. 2563 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมสายประทีป ศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมการมอบหมายภารกิจเตรียมการด้านสถานที่พื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 พร้อมด้วยนายวรานนท์ ยิ้มมงคล และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยพิจารณาการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่พื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 จำนวน 6 ที่หมาย ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเลตองคุ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแม่จันทะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั้วะ) ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวะกะเลโต๊ะ ศูนย์การเรียนรู้ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด และโรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด รวมทั้งพิจารณาการติดตามผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก