ข่าวแม่สอด : นายกฯ นครแม่สอด เตรียมพร้อมสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ (โควิด-19)

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์สนามแบตมินตัน สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อนเปิดใช้งานจริง รวมถึงป้องกันและควบคุมมิให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง

ขอขอบคุณข้อมูล : เทศบาลนครแม่สอด, ข่าวแม่สอด