เตือนภัย ระวัง! มิจฉาชีพหลอกกรอกข้อมูลเพื่อรับเงิน ม.33

เตือนภัย ระวัง! มิจฉาชีพหลอกกรอกข้อมูลเพื่อรับเงิน ม.33
เตือนภัย ระวัง! มิจฉาชีพหลอกกรอกข้อมูลเพื่อรับเงิน ม.33

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง

*ย้ำ* การรับเงินเยียวยาของผู้ประกันตนมาตรา33

-ไม่มีการส่งsms
-ไม่มีการกรอกแบบฟอร์มใดๆ
-ไม่มีการขอเลขบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน

*ท่านจะได้รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประชาชนเท่านั้น

เงินเยียวยา 10 จังหวัด เริ่มจ่าย 4-6 ส.ค.64
และเพิ่มเติม 3 จังหวัด เริ่มจ่าย 9 ส.ค. 64

*สามารถตรวจสอบสิทธิการรับเงินเยียวของท่านได้ทาง www.sso.go.th/efotm_news

สอบถามเพิ่มเติม
สายด่วน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
facebook.com/ssofanpage
www.sso.go.th