ข่าวแม่สอด : โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตี่มิ้ง แม่สอด จัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน อย่างยิ่งใหญ่

          ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ถาวรแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ศาลเจ้าปุงเฒ่ากงแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลเป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ดร. ปณิธิ ตั้งผาติ นายกสภาบริหารการศึกษาโรงเรียนราษฎร์วิทยา นายสุระชัย วีระสมเกียรติ อุปนายกสภาบริหารการศึกษา คณะกรรมการเถ่านั้งชุดที่ 54 ได้ร่วมกันอวยพรปีใหม่ให้กับคณะครูและนักเรียนในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีชั้นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กว่า 2,000 คนเข้าร่วมกิจกรรม
          ดร. ปณิธิ ตั้งผาติ นายกสภาบริหารการศึกษาโรงเรียนราษฎร์วิทยา กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้มีการนำคณะสิงโตมาแห่เพื่อสร้างความบรรเทิงและส่งเสริมประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีนและ ได้มีการมอบรางวัล เกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันภาษาจีนในระดับโลกและระดับประเทศ มีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ ซึ่งโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)อยู่ในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ตรุษจีนเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีนชาวจีนทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้เป็นอย่างมาก มีการเฉลิมฉลองทั่วโลกโดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีนจึงมีการหยุดเรียน หยุดงานเป็นเวลายาว สำหรับวันนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการฉลองวันตรุษจีนในช่วงตลอดของบ่ายวันศุกร์ เป็นกิจกรรมร่วมบนเวทีและกิจกรรมตามซุ้มที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่หลังจากไม่ได้จัดมาในระยะหนึ่งในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด 19
*****************
ข่าว…เศรษฐชาติ แหงมงาม ภาพถ่าย…งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)