เทศบาลนครแม่สอด จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เทศบาลนครแม่สอด จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน
เทศบาลนครแม่สอด จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน

       เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลนครแม่สอด(สท.นครแม่สอด) ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการหัวหน้ากองการงาน ข้าราชการ ครู และพนักงานเทศบาลนครแม่สอด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง ชั้น 6 เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา