เทศบาลนครแม่สอด เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน อีแกต ยกน้ำหนักนานาชาติ ประจำปี 2563 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14

เทศบาลนครแม่สอด เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน อีแกต ยกน้ำหนักนานาชาติปี 2563
เทศบาลนครแม่สอด เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน อีแกต ยกน้ำหนักนานาชาติปี 2563

เทศบาลนครแม่สอด เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน อีแกต ยกน้ำหนักนานาชาติปี 2563

       ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมประชุมกับ พล.ต. อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทย และคณะประกอบด้วยพลอากาศเอก จิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์ , พลโท พิบูลย์ วิเชียรวรรณ , นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา , นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล ,นายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา ,นายสมโภชน์ ยิ้มพลอย และพันเอก ศิขรัชฐ์ เอมโกษา และฝ่ายปกครองจังหวัดตาก นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในเรื่องการจัดการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในการแข่งขัน อีแกต ยกน้ำหนักนานาชาติ ประจำปี 2563 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 3 และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 โดยมีการประชุม ที่ห้อง AEC สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ซึ่งเทศบาลนครแม่สอดจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS