ข่าวแม่สอด : นายกฯนครแม่สอด ปรับภูมิทัศน์เทศบาลนครแม่สอด

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรับภูมิทัศน์เทศบาลนครแม่สอด เพื่อเป็นการจัดระเบียบและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กับเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ปรับภูมิทัศน์

ขอขอบคุณข้อมูล เทศบาลนครแม่สอด, ข่าวแม่สอด