เบี้ยผู้สูงอายุ

ข่าวทั่วไป : ครม.​แจง​ เบี้ยผู้สูงอายุ​ ไม่มีทวงคืน-ไม่มีฟ้องร้อง​

            นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.รับทราบข้อเสนอของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น ให้ชะลอการเรียกคืนเงินซ้ำซ้อนไว้ก่อน​ ขอให้สบายใจว่าจะไม่มีการทวงเงินคืนและไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
           กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา หาแนวทางช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นและให้กำหนดเกณฑ์กลางให้สอดคล้องกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมหาทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวระยะยาว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก