ข่าวแม่สอด  :  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคารผู้ป่วยนอก รพ.แม่สอด

         วันนี้ (23 ธ.ค. 2563) เวลา 08.30 น. ที่โรงพยาบาลแม่สอด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น ซึ่งได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคาร “กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา”

อาคารชื่อ “กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา”

         โดยมีดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเปิดป้ายอาคาร และ นพ.ธวัชชัย เศรษศุภพนา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่สอด คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอาคารผู้ป่วยนอก

         เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโดยกระทรวงสาธารณสุข และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในการสมทบทุนจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในอาคารดังกล่าว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขอขอบคุณข้อมูล : โรงพยาบาลแม่สอด, ข่าวแม่สอด