เปิดเทอมวันแรกนักเรียนต้องปรับตัวอย่างไร กับสถานการณ์โควิด-19

เปิดเทอมวันแรกนักเรียนต้องปรับตัวอย่างไร กับสถานการณ์โควิด-19
เปิดเทอมวันแรกนักเรียนต้องปรับตัวอย่างไร กับสถานการณ์โควิด-19

       ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายนายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีฯพร้อมคณะลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด วันแรกกับการเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1กรกฎาคม 2563 สำหรับบรรยากาศภายในสถานศึกษาการวันนี้เปิดให้ชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าโรงเรียนก่อน ตามลำดับที่ประกาศ

      นางอัมรินทร จันทระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนโยบายของรัฐบาล จัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ สถานการณ์โควิด-19 “ออนไซต์-ออนแอร์ -ออนไลย์”โดยเน้นวิชาหลัก โดยปฎิบัติตาม 6 มาตราการป้องกันโควิด ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ในวันนี้ได้มีการแนะนำตัวผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ และการปฏิบัติตามนโยบายของผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 4 ฝ่าย ในการดำเนินงานได้ขึ้นชี้แจงให้นักเรียนทราบ

      ในวันนี้ทางสถานศึกษาได้ทำความเข้าใจกับนักเรียนในเรียนการเดินทาง การเข้าสถานศึกษา การคัดกรอง ข้อปฏิบัติในห้องเรียน ปละการประสานงานให้นักเรียนได้ติดตามข้อปฏิบัติต่างๆตามเพจของโรงเรียนและเว็บไซต์ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ฯ