ข่าวเมืองตาก  :  สสจ.ตาก ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม ม.ราชมงคลล้านนาตาก

         สสจ.ตาก ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตาก
         วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในการนี้นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้คณะได้ตรวจดูความเรียบร้อยของโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้มีความพร้อมสูงสุด ก่อนที่จะมีผู้ป่วยเข้าไปพักอาศัย การเปิดใช้โรงพยาบาลสนามครั้งนี้ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เกิดจากกรณีการติดเชื้อเป็นวงกว้าง ที่บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ที่ไม่มีอาการและอยู่ในเกณฑ์ เข้าพักของโรงพยาบาลสนาม ส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อ และมีอาการต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลัก