เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการ ปี 2563
เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการ ปี 2563

ประชาสัมพันธ์  :  เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการ ปี 2563

รายละเอียด ดังนี้

วันที่ 31 มี.ค.63

  • ประกาศยกเลิกหมายเรียกเกณฑ์เดิม  และประกาศหมายเรียกเกณฑ์ใหม่

วันที่ 26 มิ.ย.-22 ก.ค.63

  • ทหารกองเกินแก้หมายเรียก

วันที่ 29 มิ.ย.-22 ก.ค.63

  • รับสมัครทหารกองเกินร้องขอเข้าเป็นทหารกองเกิน ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ

วันที่ 23-25 ก.ค.63

  • การตรวจเลือกฯ ผู้ร้องขอฯ

วันที่ 26 ก.ค.-23 ส.ค.63

  • การตรวจเลือกฯ ปกติ (เว้น 28 ก.ค., 12 ส.ค.)

วันที่ 1 ก.ย.63

  • กำหนดส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/63 เข้าหน่วย

วันที่ 3 ก.ย.63

  • กำหนดส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย กรณีส่งทหารข้ามเขตพื้นที่ ทภ.

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด, ข่าวแม่สอด