แนวชายแดน 10 จังหวัด

ข่าวแม่สอด  :  สธ.สั่งการตามแนวชายแดน 10 จังหวัด เตรียมรับมือผู้อพยพ

          กระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้โรงพยาบาลตามแนวชายแดน 10 จังหวัด เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การเคลื่อนย้ายประชากรเมียนมาเข้ามายังประเทศไทย
         เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเมียนมามีความรุนแรงมากขึ้น ขณะนี้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงทั้งหมดได้เตรียมความพร้อมแล้ว และมีการปรับแผนการกระจายวัคซีนโดยจะจัดส่งวัคซีนลงไปเพื่อฉีดให้กับผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าตามแนวชายแดน โดยเฉพาะในส่วนของทหาร ตำรวจ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิดกับประชากรเมียนมามากที่สุด โดยขณะนี้ได้ประสานไปยังฝ่ายทหารให้กำหนดอัตราผู้ปฏิบัติงานมาที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดส่งวัคซีนลงไปฉีดในภาวะเร่งด่วนอย่างพอเพียง โดยมีโรงพยาบาลทหารเป็นผู้ดำเนินการฉีดให้