ข่าวแม่สอด  :  ตรวจสถานการประกอบการที่มีแรงงานเมียนมา 2 แห่ง 

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ได้สั่งการให้ นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายธวัชชัย อ่อนสาร ปลัดอำเภองานป้องกัน นางสาวศิริพร สอนไว ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส.อ.แม่สอด ที่ ๓ บูรณาการกำลังร่วมกับ นพค.33 ร.พ.แม่สอด จัดหางานจ.ตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีการจ้างแรงงานเมียนมาโดยตรวจวัดคัดกรองโรคแรงงานและตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำชับให้มีการดำเนินมาตรการทางด้านสาธารณสุขและตรวจสอบการจ้างแรงงานที่ไม่ถูกต้อง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. บริษัทคลัง 9 ไบร์จำกัด เลขที่ 250 ม.3 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด มีแรงงานเมียนมาจำนวน 130 ราย
2.แม่ตาวคลีนิค เลขที่ 702 ม.1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด มีแรงงานเมียนมาจำนวน 119 ราย
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย