โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1

ข่าวแม่สอด  :  โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.

         ณ ห้องประชุมทีลอซู (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เทศบาลนครแม่สอด ได้ส่งตัวแทน ว่าที่พันตรี ดร.ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทน รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม โดยมีมหาวิทยาลัย ในพื้นที่เป็น System Integrator เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาให้มีงานทำ รวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ในการประชุมครั้งนี้มี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม

 

ขอขอบคุณข้อมูล  :  เทศบาลนครแม่สอด, ข่าวแม่สอด