ข่าวทั่วไป  :  ครม.มีมติอนุมัติ “ม.33 เรารักกัน” โครงการเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33

         ครม.มีมติอนุมัติ “ม.33 เรารักกัน” โครงการเยียวยา ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 แล้ววันนี้ (15 ก.พ.) โดยเตรียมเปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 ลงทะเบียนผ่าน www. ม33เรารักกัน .com วันที่ 21 ก.พ. รับ 4,000 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท โดยมีไทม์ไลน์ โครงการ “ม.33 เรารักกัน” ดังนี้
         21 ก.พ. – 7 มี.ค. 64 เริ่ม ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www. ม33เรารักกัน .com
         8 – 14 มี.ค. 64 ธนาคาร ตรวจสอบข้อมูล ประมวลผลคัดกรอง
         15 – 21 มี.ค. 64 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ยืนยันตัวตน บนแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง”
         22 มี.ค. – 12 เม.ย. 64 เริ่ม โอนเงิน เข้าแอพฯเป๋าตัง สัปดาห์ละ 1,000 บาท (โอนทุกวันจันทร์)
         22 มี.ค. – 31 พ.ค. 64 ใช้จ่ายเงินได้ ภายใต้โครงการเราชนะ
คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ “ม.33 เรารักกัน”
-เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33
-เป็นผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท ณ 31 ธันวาคม 2563
-ไม่เป็นแรงงานต่างด้าว
-ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-เป็นผู้มีสัญชาติไทย